Cookie Info

Cookie Info van Kamphuis Dienstverlening

cookie infoWaarom zijn cookies zo belangrijk

Er worden ook cookies gebruikt om analytics data te verzamelen. Door het analyseren van deze data weet een website eigenaar bijvoorbeeld, op welke trefwoorden zijn website goed word gevonden. Daarnaast geeft deze data belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld:

  • Bezoeker aantallen
  • Uit welk land / plaats de meeste bezoekers wegkomen
  • Overzicht van populaire en veelgebruikte trefwoorden
  • Overzicht van welke Pagina’s / berichten goed / slecht scoren
  • Enzovoort

Door deze data informatie goed te gebruiken, kan een website eigenaar zijn website verbeteren en de vindbaarheid vergroten.